Funny Animal - Elephent Chasing People

Download video Channel: Cao Quốc Thi

Watching the one video only have at:

https://www.youtube.com/user/CaoQuocThiTMDT

Funny Animal - Elephent Chasing People một video khá hài hước về loài voi, khi gặp motorcycle là con voi liền đuổi theo làm cho 2 người trong video phải bỏ của chạy lấy người, và con voi đứng chờ trong có vẻ thách thức họ.

Video Liên Quan
Keyword most popular